MeteoCerdanyola :: Pàgina principal MeteoCerdanyola :: Pàgina Principal Ejemplos Javascript: ejemplo práctico MeteoCerdanyola - Pàgina Principal MeteoCerdanyola - Pàgina principal
r

Temperatura de Xafogor HUMIDEX

TEMP. HUMITAT RELATIVA (%)
(ºC) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
43 47 49 51 54 56                        
42 46 48 50 52 54 56                      
41 44 46 48 50 52 54 56                    
40 43 44 47 49 51 52 54 57                  
39 41 43 45 47 49 51 53 54 56                
38 40 42 43 46 47 49 51 52 54 56 57            
37   40 42 43 45 47 49 50 51 53 55 57 58        
36   38 40 42 43 45 47 48 50 51 53 54 56 57 58    
35   37 38 41 42 43 45 47 48 49 51 52 54 56 57 58  
34   36 37 39 41 42 43 45 47 48 49 51 52 53 55 57 58
33   34 36 37 38 40 42 43 44 46 47 48 50 51 52 54 55
32   33 34 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52
31   31 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46 48 49 50
30   31 31 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 46 47 48
29     30 31 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46
28     28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 41 42 43
27     28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
26       27 28 28 29 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39
25       26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37
24       25 26 26 27 28 28 29 30 31 32 33 33 34 35
23         23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 32 33
22           23 23 24 24 26 26 27 28 28 29 29 31
21           22 23 23 24 24 26 26 27 27 28 29 29
 
HUMIDEX   GRAU DE CONFORT
46ºC o superior   Perill, probable cop de calor.
40 a 45ºC   Molt de desconfort. Evitar esforços. Cop de calor possible.
30 a 39ºC   Força desconfort. Possible cop de calor.
29ºC o inferior   Lleuger desconfort. Possible fatiga en exposicions prolongades.
El grau d'estrès produït per la calor pot variar en funció de l'edat i les condicions físiques de cada persona.
 
 La Temperatura de xafogor, combina la temperatura de l'aire i la humitat relativa per a
 determinar la temperatura que el cos humà percep. El cos humà normalment es refreda per
 la transpiració, o suor. Quan la humitat relativa és alta, la evaporació del cos es redueix.
 
 

Temperatura de Sensació FREDOR

VENT TEMPERATURA (ºC)
(Km/h) 5 3 0 -3 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
5 4 2 -2 -5 -7 -13 -19 -24 -30 -36 -41
10 3 0 -3 -7 -9 -15 -21 -27 -33 -39 -45
15 2 -1 -4 -8 -11 -17 -23 -29 -35 -41 -48
20 1 -1 -5 -9 -12 -18 -24 -30 -37 -43 -49
25 1 -2 -6 -10 -12 -19 -25 -32 -38 -44 -51
30 0 -3 -6 -10 -13 -20 -26 -33 -39 -46 -52
35 0 -3 -7 -11 -14 -20 -27 -33 -40 -47 -53
40 -1 -3 -7 -11 -14 -21 -27 -34 -41 -48 -54
45 -1 -4 -8 -12 -15 -21 -28 -35 -42 -48 -55
50 -1 -4 -8 -12 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56
55 -2 -4 -8 -13 -15 -22 -29 -36 -43 -50 -57
60 -2 -5 -9 -13 -16 -23 -30 -36 -43 -50 -57
65 -2 -5 -9 -13 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58
70 -2 -5 -9 -14 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58
75 -3 -5 -10 -14 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59
80 -3 -6 -10 -14 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -60
 
FREDOR   GUIA DE CONGELACIÓ
   Alt risc de congelació al estar 2 minuts o menys de exposició al vent.
   Alt risc de congelació al estar entre 2 i 5 minuts exposat al vent.
   Alt risc de congelació al estar entre 5 i 10 minuts exposat al vent.
   Risc de congelació al estar entre 10 i 30 minuts exposat al vent.
   Risc baix de congelació.
 
 La Temperatura de sensació és la temperatura que nota un cos humà (o animal) a causa
 de la combinació de la temperatura i la velocitat del vent. Excepte a temperatures altes, el vent
 serveix per a augmentar la sensació de fred, ja que el vent afavoreix la evaporació de la pell.
 
 

Cota de NEU

TEMPERATURA TEMPERATURA COTA TEMPERATURA TEMPERATURA COTA
850 hPa 500 hPa NEU 850 hPa 500 hPa NEU
1500 msnm
5500 msnm
msnm
1500 msnm
5500 msnm
msnm
0 -20 1100 -4 -35 300
0 -25 1000 -4 -40 0
0 -30 900 -5 -20 600
0 -35 700 -5 -25 500
0 -40 400 -5 -30 400
-1 -20 1000 -5 -35 200
-1 -25 900 -5 -40 0
-1 -30 800 -6 -20 500
-1 -35 600 -6 -25 400
-1 -40 300 -6 -30 300
-2 -20 900 -6 -35 100
-2 -25 800 -6 -40 0
-2 -30 700 -7 -20 400
-2 -35 500 -7 -25 300
-2 -40 200 -7 -30 200
-3 -20 800 -7 -35 0
-3 -25 700 -7 -40 0
-3 -30 600 -8 -20 300
-3 -35 400 -8 -25 200
-3 -40 100 -8 -30 100
-4 -20 700 -8 -35 0
-4 -25 600 -8 -40 0
-4 -30 500    -9 * -20 200
 
 Vols saber si nevarà?... consulta al meteograma les temperatures a 850hPa i a 500hPa i
 comprova a la taula la cota resultant.
 * Temperatures inferiors a -9ºC (850hPa) i -25ºC (500hPa) equival a una cota de 0 msnm.
 
 
Rosa dels Vents
 SECTOR EN GRAUS DE
 Vent del Nord o Tramuntana (N) 337.5° a 22.5°
 Vent del Nord-est o Gregal (NE) 22.5° a 67.5°
 Vent de l'Est o Llevant (E) 67.5° a 112.5°
 Vent del Sud-est o Xaloc (SE) 112.5° a 157.5°
 Vent del Sud o Migjorn (S) 157.5° a 202.5°
 Vent del Sud-Oest, Llebeig o Garbí (SW) 202.5° a 247.5°
 Vent de l'Oest o Ponent (W) 247.5° a 292.5°
 Vent del Nord-oest o Mestral (NW) 292.5° a 337.5°
   
   

QUAN LA DIRECCIÓ DEL VENT OSCIL.LA EN MÉS DE 45º, ES PARLA DE ...

Vent de component Nord (entre 315° i 45°)
Vent de component Oest (entre 225° i 315°) Vent de component Est (entre 45° i 135°)
Vent de component Sud (entre 135° i 225°)
   

Font: "Servei Meteorològic de Catalunya" meteo.cat

   
 Els vents es diferencien segons la direcció des de la que bufen. Per conveni sempre es prèn
 la direcció d'allà on vénen. Per a denominar un cert vent, o bé es parla del sector geogràfic
 concret des d'on bufa, o bé se li dóna un nom propi.
   
 

Escala Beaufort

GRAU

  CATALÀ

m/s Kt (nusos) Km/h

  CASTELLÀ

0  Calma < 0.2 < 1 < 2  Calma
1  Ventolina 0.3 - 1.5 1 - 3 2 - 6  Ventolina
2  Vent fluixet 1.6 - 3.3 4 - 6 7 - 11  Brisa muy débil
3  Vent fluix 3.4 - 5.4 7 - 10 12 - 19  Brisa débil, flojo
4  Vent moderat 5.5 - 7.9 11 - 16 20 29  Brisa moderada
5  Vent fresquet 8.0 - 10.7 17 - 21 30 - 39  Brisa fresca, fresquito
6  Vent fresc 10.8 - 13.8 22 - 27 40 - 50  Brisa fuerte, moderado
7  Vent fort 13.9 - 17.1 28 - 33 51 - 61  Frescachón, viento fuerte
8  Temporal 17.2 - 20.7 34 - 40 62 - 74  Temporal
9  Temporal fort 20.8 - 24.4 41 - 47 75 - 87  Temporal fuerte
10  Temporal molt fort 24.5 - 28.4 48 - 55 88 - 101  Temporal duro
11  Temporal violent 28.5 - 32.6 56 - 63 102 - 117  Temporal muy duro
12  Huracà > 32.7 > 64 > 118  Temporal huracanado
           
   

Font: "Servei Meteorològic de Catalunya" meteo.cat

           
 L'Escala de Beaufort és una escala que permet mesurar empíricament la intensitat del vent
 basant-se principalment en l'estat de la mar, les onades i la força del vent. Va ser creada el
 1805 per Francis Beaufort. L'escala bàsica té dotze graus.
           
 

Escala Douglas

GRAU

  CATALÀ

ALÇADA ONADES

  CASTELLÀ

  ANGLÈS

0   Mar plana < 1 cm   Mar llana   Calm sea
1   Mar arrissada 1 - 10 cm   Mar rizada   Rippled sea
2   Marejol 10 - 50 cm   Marejadilla   Smooth sea
3   Maror 0.5 - 1.25 m   Marejada   Slight sea
4   Forta maror 1.25 - 2.5 m   Fuerte marejada   Moderate sea
5   Maregassa 2.5 - 4 m   Mar gruesa   Rough sea
6   Mar brava 4 - 6 m   Mar muy gruesa   Very rough sea
7   Mar desfeta 6 - 9 m   Mar arbolada   High sea
8   Mar molt alta 9 - 14 m   Mar montañosa   Very high sea
9   Mar enorme > 14 m   Mar enorme   Phenomenal sea
         
   

Font: "Servei Meteorològic de Catalunya" meteo.cat

         
 L'Escala Douglas és una escala que classifica l'estat de la mar en 10 categories o graus
 prenent com a referència la grandària de les onades. Va ser creada pel vicealmirall anglès
 Henry Percy Douglas el 1917, quan dirigia el Servei Meteorològic de l'Armada Britànica.
 L'escala té dos codis, un per a valorar l'estat de la mar i un altre per a descriure l'alçada de
 les onades.
         
 

Precipitacions i els gèneres de núvols associats.

  FENOMEN

  CARACTERÍSTICA

NÚVOLS D'ORIGEN

  PLUGIM

  Gotes líquides petites. No s’ha de confondre amb Estrats
  la boira ploranera, aquesta no és cap mena de
  precipitació.

  PLUJA

  Precipitació uniforme en forma de gotes grosses. Altostrats, nimbostrats,
estratocúmuls i cúmuls

  XÀFEC

  Precipitacions intenses, de curta durada. Cumulonimbus
  Poden ser gotes d'aigua, calamarsa o neu.

  TEMPESTA

  Precipitació acompanyada de llamps i trons. Cumulonimbus

  CALAMARSA

  El diàmetre dels grans és inferior a 10 mm. Cumulonimbus

  PEDRA

  El diàmetre dels grans és superior a 10 mm. Cumulonimbus

  NEU

  Precipitació en forma de flocs i de cristalls de Altostrats, nimbostrats,
  glaç de caiguda contínua i uniforme. estratocúmuls i cúmuls
  NEU   Grànuls de glaç de 2 a 5 mm de diàmetre. Cumulonimbus
  GRANULADA
  PLUJA   Només s'ha d'anotar si l'aigua de pluja es congela Altostrats, nimbostrats,
  GELANT   en el moment de caure i entrar en contacte amb la estratocúmuls
    superfície. i cúmuls
  NEU SOBRE   S'ha d'apuntar mentre resti neu en el 50% de la  
  EL TERRA   superfície de la zona d'observació.  
     
 

Font: "Servei Meteorològic de Catalunya" meteo.cat i meteobarcelona.com

 
 
 
 
 
 
 
 
© 2006-2024   meteocerdanyola.com